MENY

Vanliga reaktioner efter våld eller övergrepp

Av: mohlen112233 / 25 februari, 2013

 

Vad är en normal reaktion?

Människor reagerar på olika sätt och kan reagera olika på liknande händelser. Vissa reagerar omedelbart. Andra kan dröja med sin reaktion, till och med flera år. Om du oroar dig för dina egna eller dina anhörigas reaktioner skall du komma ihåg att det är normalt att reagera på svåra situationer. Reaktioner kan också komma om man har bevittnat våld eller om man oroar sig för egen eller andras säkerhet.

Att bli utsatt för ett brott kan väcka många olika tankar och känslor. Dessa kan vara svåra att hantera och ibland kanske man inte ens förstår varför man reagerar som man gör. Reaktionerna är individuella och beror på vad som har hänt, vem som utsatte dig för brottet, hur du är som person och hur din omgivning reagerar. Det finns inget rätt eller fel sätt att reagera på!

pose-oh-crap-what-did-i-just-do2


 

Vanliga reaktioner:

Rädsla: Många blir rädda för att gå ut eller vara hemma ensam. Man blir rädd för situationer som liknar brottstillfället. Rädslan brukar minska med tiden.

Ilska: Att man blir arg efter att ha utsatts för ett brott är inte konstigt. Någon har ju gjort något dumt mot dig och kränkt dig och då har man rätt att vara arg! Det är viktigt att prata om sin ilska så att den inte förvandlas till hämnd.

Skam: Att man skäms över det som har hänt är vanligt. Man tycker att det är pinsamt att ”just jag” har drabbats. Ibland tycker man att man borde ha försvarat sig bättre eller att man borde ha försvarat någon annan som var med.

Skuld: 
De flesta som råkar ut för ett brott funderar över sin egen skuld i det som hände. Många tänker att; ”om jag hade stannat hemma som mamma ville så hade det aldrig hänt” eller ”om jag inte hade börjat prata med honom/henne så hade det aldrig hänt.” Det är inte ovanligt att även omgivningen skuldbelägger brottsoffret: ”Jag sa ju att du inte skulle vara där/umgås med honom!”

Sömnsvårigheter: Det är vanligt att man får svårt att somna en tid efter att man har blivit utsatt för ett brott. Ofta kommer tankar och bilder som handlar om det som hände precis när man ska somna. Det är också vanligt att man drömmer mardrömmar eller att man vaknar flera gånger på natten utan att veta varför.

Koncentrationsvårigheter: När något jobbigt har hänt blir hjärnan helt uppfylld av det och har svårt att fokusera på något annat. Därför kan det bli svårt att till exempel koncentrera sig i skolan.

Ätsvårigheter: När man mår dåligt över något jobbigt som har hänt så kan aptiten försvinna. Man känner kanske ingen hunger alls eller så mår man illa när man äter. En del kräks om de försöker äta.


 

Återhämtning

Återhämtningen kan underlättas och påskyndas om man pratar om sina upplevelser med någon man har förtroende för. Ibland vill man att det vardagliga livet med familj och vänner skall vara ”som vanligt” då kan det kännas bra att prata med någon utomstående eller med någon professionell.  Ibland kan en kortvarig medicinering behövas för att t.ex. få hjälp med sömnen. För de flesta är bra att försöka komma igång med det vanliga livet igen så fort man orkar t.ex. skola, kompisar och fritidsaktiviteter. Ställ dock rimliga krav på dig själv och din kapacitet inledningsvis.

mix-and-match-characters-show-off