MENY

Stöd och hjälp

Av: mohlen112233 / 25 februari, 2013

 

Vilken hjälp finns på Barnahus?

På Barnahus arbetar två socionomer med krisstöd till barn och ungdomar utifrån Trappanmodellen. Det är en metod som Rädda Barnen tagit fram där man får stöd att bearbeta det man upplevt. Parallellt erbjuds också icke misstänkta föräldrar rådgivning i hur man på bästa sätt kan stötta barnet på hemmaplan. De flesta kommuner i länet kan även erbjuda krisstöd utifrån modellen.  Klicka på bilderna nedan så finner du våra informationsbroschyrer i utskriftsvänligt format.

front   Frontbild

Barnahus har också ett samarbete med Barn och ungdomspsykiatrin vid Sundsvalls sjukhus. Några dagar i veckan finns en barnpsykolog och en kurator hos oss. De finns tillgängliga för barn och ungdomar som har behov barnpsykiatrisk behandling. Även här involveras föräldrar för att kunna hjälpa sina barn och ungdomar att må bra igen. På Barnahus görs inledningsvis en bedömning för att se vilka behov som finns. Kontakterna kan se olika ut och pågå under olika lång tid beroende på vad den drabbade behöver.

Det finns också möjlighet att få hjälp att förbereda sig för en eventuell rättegång om man är över 15 år. Det kan innefatta studiebesök i rätten, träff med åklagare mm. Stödet anpassas efter den enskildes behov för att hjälpen ska bli så bra som möjligt, hänsyn tas också till var i länet man bor. Längre kontakter planeras i samråd med hemkommunen.

Kontakta gärna oss på Barnahus om du har frågor eller om du vill boka tid.

Carina Forsslund
Samordnare för barn 0-11 år
carina.forsslund@sundsvall.se
Tel 060-19 84 05

Ingela Viklander
Samordnare för barn 12-18 år
ingela.viklander@sundsvall.se
Tel 060-19 84 12


 

Vilken hjälp finns i din hemkommun?

 


Sundsvalls kommun:

Mottagningsgrupp: tfn 060-192262, socialjour efter kontorstid och helger tel 060-12 61 82.

Trappansamtal barn och ungdomar:

Utsatta vuxna:

Utövare/misstänkta utövare av våld i familjer, med utgångspunkt från ATV:

  • Henrik Lovén, tfn 060-1923133, email: henrik.loven@sundsvall.se

Övrig info www.sundsvall.se

 


Timrå kommun:

Mottagning barn och familjeenheten: tfn 0200-12 09 80.

Trappansamtal barn och ungdomar:

  • Annica Grannas Drougge, tfn 060163217, email: annica.grannas-drougge@timra.se

Utsatta vuxna:

  • Johanna Törnberg, tfn 060-163197, email: johanna.tornberg@timra.se

Utövare/misstänkta utövare av våld i familjer, med utgångspunkt från ATV:

  • Henrik Lovén, tfn 060-1923133, email: henrik.loven@sundsvall.se

Övrig info www.timra.se

 


Härnösands kommun:

Mottagning Barn- och familjeenheten:

Socialjour: Via 112 fredagar kl 18-01 och lördagar kl 15-01. Övrig tid ring 112 som kontaktar ansvarig vid socialtjänsten.

Trappansamtal med barn och ungdomar Barn- och familjeenheten:

Utsatta vuxna Vuxenenheten:

Utövare/misstänkta utövare av våld i familjer (med utgångspunkt från ATV) Barn- och familjeenheten:

Övrig info www.harnosand.se

 


Ånge kommun:

Barn och familjegruppen och stödteamet:

  • Gunilla Sundin, tfn 0690-250140, email: gunilla.sundin@ange.se

Vuxenstöd:

Övrig info www.ange.se

 


Sollefteå kommun:

Socialtjänstens mottagningsenhet: tfn: 0620-68 20 97. I akuta situationer kvällar och helger nås vi via polis eller sjukvård.

Hos oss finns kompetens att både möta både barn och vuxna i tex. Trappansamtal, ATV eller individuellt stöd i olika former ex. stödsamtal, hjälp till nytt boende, ekonomiskt bistånd mm.

Övrig info: www.solleftea.se

 


Kramfors kommun:

Mottagning: Tfn: 0612-802 06

Beredskap nås via 112 efter kontorstid och på helger.

Trappansamtal:

Övrig info: www.kramfors.se

 


Örnsköldsviks kommun:

Mottagning: Tfn: 0660-888 07

Övrig info: www.ornskoldsvik.se