MENY

Vad är misshandel?

Av: mohlen112233 / 25 februari, 2013

 

Misshandlad av dina föräldrar?
Föräldrar får inte misshandla sina barn varken psykiskt eller fysiskt, ändå händer det. Det kan vara fula ord, knuffar, slag eller sparkar. En del föräldrar vet att det är olagligt, men tappar kontrollen om de blir arga, dricker alkohol eller tar droger. Andra använder våld som en uppfostringsmetod.

Dina föräldrar kanske får dig att känna att det är ditt fel. Men du är aldrig ansvarig för vad dina föräldrar gör. Dina föräldrar har inte rätt att slå dig eller kalla dig fula saker – vad du än gör. Det är ett brott mot lagen och mot barnkonventionen. Om man lever i en familj där det förekommer våld, kan det ibland kännas som att det inte skulle kunna vara på något annat sätt. Men det kan det och det ska det vara. Du har rätt till skydd och stöd. Din mamma eller pappa kan få hjälp att bli en bra förälder som inte gör dig illa. Ett första steg mot att förändra din situation kan vara att berätta för någon du litar på.


 

 

Misshandlad av din partner?
I ett förhållande tar det oftast ett tag innan misshandeln startar. Varningssignaler kan vara att din partner är överdrivet svartsjuk eller kontrollerande. Ofta börjar det med psykisk misshandel. Han eller hon försöker förändra dig och bryta ner din självkänsla. Den som misshandlar är ofta väldigt kärleksfull i ena stunden, men aggressiv i nästa stund för att skapa osäkerhet. Du börjar tvivla på dig själv och dina känslor och känner dig skyldig till det som händer. Ibland gå den psykiska misshandeln över till att bli mer fysisk och till sist behöver den som misshandlar bara ge dig en blick för att du ska bli rädd och försöka lyda. När våldet blir vardag kan det kännas helt ”normalt”, du har hamnat i något som kallas för normaliseringsprocessen.

Utifrån vad som händer psykiskt med den som utsätts för våld i sin relation är det ofta svårt att lämna förhållandet. Man kan känna sig för svag och för ensam för att orka ta tag i sin situation. Eller känna en sådan rädsla för sin partner att man inte vågar. Kom ihåg att det aldrig är ditt fel om din partner använder våld mot dig. Du kan inte vara ansvarig för någon annans handlingar. Ett första steg att ta sig ur förhållandet är att prata med någon du litar på.


 

Vad säger lagen?
Misshandel är ett allvarligt brott oavsett vem som utsätter dig för det. Beroende på hur misshandeln gick till klassas den som ringa, grov eller mycket grov. Den kan också klassas som grov kvinnofridskränkning, grov fridskränkning, psykisk misshandel eller våldtäkt, om den varit sexuell.

Många avstår från att anmäla när de blivit utsatta för misshandel. Den där örfilen eller det där hårda greppet kanske inte kändes som ett brott, men ingen förtjänar att utsättas för misshandel. Oavsett hur du själv agerat, om du känner gärningsmannen eller lät bli att försvara dig är misshandel en allvarlig och olaglig kränkning. Om det känns jobbigt att polisanmäla händelsen kan det vara bra att ta hjälp av någon annan.

 

Barnirad


 

Varför sker det?
Det finns inga enkla förklaringar till varför misshandel i nära relationer förekommer. Det kan bero både på hur barndomen sett ut och på olika omständigheter i det nuvarande livet. En förklaring, men ingen ursäkt, kan vara att den som misshandlar själv mår dåligt. Att hon eller han har egna känslomässiga bekymmer eller befinner sig i en pressad livssituation. Det är svårt att förstå varför vissa kan bli så arga att de slår eller på annat sätt behandlar barn eller sina närstående illa. Oavsett bakgrunden till våldet är det alltid den vuxne som gör fel och som själv är ansvarig för sina handlingar.  Detta gäller även om man som barn gjort något som vuxna inte gillar. Man får helt enkelt aldrig slå ett barn oavsett vad barnet själv gör.


 

Vem utsätter?
I de flesta undersökningar som gjorts är det vanligast att den som utsätter någon för misshandel är någon som barnet känner. Det är också vanligast att det sker inom familjen, av en förälder eller en släkting. De flesta förövare är män men det finns även kvinnor.


 

Vem blir utsatt?
Forskning visar att nästan vart sjunde barn har någon gång blivit slagen av en vuxen hemma. Det kan drabba barn i alla åldrar, oavsett vilken bakgrund man har eller var man kommer ifrån.


 

Hur kan man känna sig?
Det är vanligt att man känner arg och rädd efter att ha blivit utsatt för misshandel. Man kan också anklaga sig själv för vad som hände. Ofta bär man på väldigt dubbla känslor då personen förmodligen har goda sidor också. Under en period kan rädslan göra att det är svårt att  vara ensam och att sova själv. Ibland kan ilskan göra att man hamnar i bråk med andra och ibland kan man bara känna sig ledsen och vilja vara ifred. Man kan också få fysiska symptom som ont magen eller huvudet. De här känslorna kan finnas under lång tid, men ofta känner man sig bättre om man vågar prata med någon som man har förtroende för.

Pojke


 

Vad ska man göra om man drabbats?
Om du blir misshandlad kan du prata med en vuxen som du litar på och be om hjälp. Det kan vara en anhörig, en granne, en lärare, en skolsköterska, skolkurator eller någon annan. Alla som arbetar med barn har en skyldighet att hjälpa till om de får veta att ett barn blir utsatt för misshandel. Om det är en akut situation ska du ringa direkt till polisen – tfn 114 14.