MENY

Misshandel

Av: mohlen112233 / 20 februari, 2013

Fysisk misshandel är allt som gör dig fysiskt illa och som orsakas av någon annan. Det kan vara när föräldrar eller andra vuxna skadar ett barn på kroppen eller utsätter det för smärta. Hit räknas alla former av kroppslig bestraffning såsom att slå, sparka, bränna, skaka, knuffa, bita, nypa eller lugga. Man får inte heller tvinga ett barn att göra saker som kan vara farligt för liv eller hälsa.

Att misshandla någon psykiskt är ofta en längre process. När en partner eller någon annan anhörig systematiskt kränker, kontrollerar och förödmjukar, kan det efter ett tag klassas som psykisk misshandel. Det kan vara när en vuxen förmedlar till barnet att det är värdelöst, inte älskat eller är oönskat genom till exempel avvisande, isolering, kritik, hån, hot om övergivande eller utfrysning. Psykisk misshandel påverkar självkänslan och får dig att må dåligt. Läs mer…