MENY

Vad är bevittnat våld?

Av: mohlen112233 / 25 februari, 2013

 

Föräldrar ska vara barns trygghet och barn ska kunna lita på att de får tröst och skydd av föräldrarna när de behöver det. I en situation där en av föräldrarna utsätts för våld av den andre blir barnen helt utlämnade, trots att de i den stunden är i extremt stort behov av sina föräldrars beskydd.

Vilket våld kan barn bevittna?

Fysiskt våld  Våld som riktar sig direkt mot den andre, exempelvis slag, knuffar, örfilar, luggningar, sparkar, stryptag, att gripa tag i eller slå någon med ett föremål.

Materiellt våld – Inredning eller föremål i hemmet kastas och slås sönder, kläder och andra personliga tillhörigheter bränns eller klipps sönder.

Psykiskt våld – Direkt hot om våld eller våldsamma konsekvenser. Indirekt hot mot annan närstående, husdjur eller egendom. Degraderande och förödmjukande beteende, kontroll, utagerande svartsjuka, isolering, fientlig eller nedlåtande hållning.

Latent våld – Stark ilska och aggressivitet som inte är uttalad, kan exempelvis visa sig genom kroppsspråket. Skapar stor otrygghet och rädsla hos den andre


 

Vanliga reaktioner

Barn som ser eller hör föräldern bli utsatt för våld visar tecken på oro, ångest, nedstämdhet och aggressivitet i större omfattning än barn i allmänhet. Några barn plågas av återkommande minnesbilder av det hemska de har varit med om, till exempel när de ska sova. Hur barn påverkas beror på faktorer som ålder, kön, personliga egenskaper och hur omgivningen reagerar. Barn utvecklar olika strategier för att hantera sin situation, vissa förhåller sig passiva medan andra agerar. En av de viktigaste skyddsfaktorerna är att ha en stark relation till en förälder, någon annan vuxen, syskon eller vänner som kan ge stöd. En god självkänsla och goda skolresultat kan också hjälpa barnet att lindra effekterna av våldet. Det är generellt viktigt att barnen får sätta ord på sina egna upplevelser av vad de sett eller hört.

Att utsättas för bevittnat våld kan ge ökad risk för:

  • Svårigheter i skolan genom försämrad koncentration som leder till lägre prestationsförmåga.
  • Sociala svårigheter såsom, bristande empati, mobbning, kriminalitet och våld.
  • Svårigheter med intimitet och risk för upprepning av våld
  • Kroppslig ohälsa som konsekvens av kroniskt påslaget stresshanteringssystem
  • Posttraumatiska symtom såsom sömnsvårigheter, flashbacks, och ångest
  • Allmän psykisk ohälsa såsom nedstämdhet, oro, utagerande beteende och missbruk.
  • Bristande framtidstro och en negativ omvärldsuppfattning.

Flickapojke


 

Betraktas som brottsoffer

Barn som upplevt att en förälder blivit misshandlad av en närstående betraktas som brottsoffer enligt socialtjänstlagen och har rätt till stöd från samhället. Barnet kan också ha rätt till en brottsskadeersättning från staten med stöd av de bestämmelser som finns i brottsskadelagen.

 

Händer detta dig?

Om man lever i en familj där det förekommer våld, kan det ibland kännas som att det inte skulle kunna vara på något annat sätt. Men det kan det och det ska det vara. Du har rätt till skydd och stöd. Din mamma eller pappa kan också få hjälp i sin situation. Ett första steg mot att förändra din situation kan vara att berätta för någon du litar på.